fredag 25 oktober 2013

Interaktiv ABC-bok

Har ni inte hittat till Katharina Kulles interaktiva ABC-bok så är det dags nu!


Där finns filmer på varje bokstav, elevuppgifter och tips för hur man kan använda bloggen för att flippa klassrummet, arbeta med ASL och använda digitala verktyg.
En fantastisk resurs för svenskundervisningen i de lägre åldrarna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna några rader!