måndag 30 september 2013

Stöd för individuella utvecklingsplanen (IUP)

Hos Skolverket finns nu stöd och mallar för individuella utvecklingsplanen (IUP). Materialet ger exempel på hur omdömen och den framåtsyftande planeringen kan se ut.

image

Materialet består av blanketter med handledning som kan underlätta arbetet och vara ett underlag för kollegiala samtal om elevernas lärande och utveckling av undervisningen.

torsdag 26 september 2013

Matnyttig och grundläggande artikel om ASL!

Har ni inte läst artikeln ASL – språklekar och motorikövningar istället för bokstavsformande från pedagog Malmö, så gör det! Artikeln går igenom vad ASL (att skriva sig till läsning) är, varför det är bra, hur man kommer igång och ger mycket praktiska och konkreta tips! En bra artikel att ge till föräldrar eller nyfikna kollegor.


Experimentprogram: LABBA

image

Hos UR finns experimentprogrammen LABBA som visar experiment inom biologi, kemi, teknik, fysik, matematik och miljö. Det ni behöver är lätt att få tag i exempelvis köket eller förrådet. Det finns experiment som osynligt bläck, bästa bubblan och jästöversvämning.

image

onsdag 18 september 2013

Ordförråd engelska nybörjare

Hos Gratisskole.dk finns det några olika material för att träna lite engelska: färger, djur, siffror, kroppsdelar och frukter.

Det finns memory-kort med bild och text

image

vad hör ihop med bild och text

image

och vikkort med bild och text som man klipper ut och har snöre till.

image

måndag 16 september 2013

Bokstavsstafett

Den finska folkhälsan har gjort ett häfte med språklekar med mycket rörelse som heter Ut med språket – Lekar som stödjer motorisk och språklig utveckling! Häftet är på svenska och gratis att ladda ner! Där finns mängder av lekar lagom för lågstadiet.

image

En av lekarna som jag gillade:

Bokstavsstafett
Innan ni börjar leka tillverkar du eller ni två uppsättningar kort med alfabetets alla bokstäver, en bokstav per kort.

Dela sedan upp er i två lag, som ställer sig bakom en startlinje.

Bokstavs­korten lägger ni i två lådor eller skålar på lämpligt avstånd från startlinjen. Lekledaren startar stafetten genom att ropa ett ord till lagen. (Ordet får inte innehålla två likadana bokstäver!)

Den första från vartdera laget springer fram till bokstäverna, söker upp ordets första bokstav, för den till sitt lag och skickar iväg nästa person för att hämta den andra bokstaven o.s.v. Det lag som först lagt ordet färdigt och stavat rätt vinner.

För att öka rörelsemomentet kan ledaren förutom att nämna en sak också säga hur
deltagarna ska ta sig till skålen med bokstäverna och tillbaka, t.ex. hoppa på ett ben, gå
baklänges eller ta långa kliv. Om ni leker i skogen kan ni ställa skålen ganska långt borta och komma överens om att deltagarna på vägen ska runda en viss sten, klättra upp i ett träd eller över en omkullfallen stam eller liknande på vägen till och från skålen.

torsdag 12 september 2013

Barn av sitt språk från UR

image

Barn av sitt språk är en serie från ur som handlar om läsning och skrivning på lågstadiet. Så här står det om serien:

Elever på låg- och mellanstadiet ska bli läsande, skrivande och talande språkliga entusiaster. Att kunna läsa är mycket mer än att bara koda av texten. Det är att kunna tolka texten, läsa mellan raderna och ifrågasätta. Det är att kunna omsätta den till en muntlig berättelse, skriva om den med penna eller tangentbord, göra den till sin. Här ges i fem program handfast vägledning i hur ett språkutvecklande arbete kan bedrivas i grundskolan. Vi tar bland annat upp vikten av högläsning och gemensam läsning, dilemmat att förstå och kunna skriva texter på andra språk och att tala inför grupp. Vidare berättas det om konsten att väcka lärares intresse för skönlitteratur och på så sätt bana väg för boken in i klassrummet.

Vilken fantastisk resurs!

En del av detta är något som heter Läskriget som handlar om läsinlärning och om debatten om vilken metod som är bäst. Åtta experter svarar.

image

Använd denna möjlighet att ta del av forskning, expertis och inspiration. Ett av programmen handlar om Ann-Marie Körling, bara det är ju värt en titt, eller hur!

tisdag 10 september 2013

Alfabetslek

Bloggen Idag i skolan berättar om en alfabetslek de gjort. Leken gick ut på att tillsammans hitta på saker som börjar på respektive bokstav inom olika kategorier. Kolla in inlägget Alfabetslek för att veta mer!

image

måndag 2 september 2013

Flippa klassrummet

Är ni intresserade av att få reda på vad att flippa klassrum är, fördelar och hur man gör kan ni kolla in bloggen En lärares funderingar

image