måndag 30 september 2013

Stöd för individuella utvecklingsplanen (IUP)

Hos Skolverket finns nu stöd och mallar för individuella utvecklingsplanen (IUP). Materialet ger exempel på hur omdömen och den framåtsyftande planeringen kan se ut.

image

Materialet består av blanketter med handledning som kan underlätta arbetet och vara ett underlag för kollegiala samtal om elevernas lärande och utveckling av undervisningen.

1 kommentar:

Skriv gärna några rader!