tisdag 21 augusti 2012

Nya språket lyfter

Nya Språket lyfter! är ett redskap för lärare och elever som tydliggör progressionen i elevernas språkutveckling med särskild tonvikt på läsutveckling. Materialet är ett stöd för läraren att följa elevens språkutveckling. Nya språket lyfter! är i enlighet med Lgr 11 och har byggts ut för att nu kunna användas i årskurserna 1-6. Materialet består av en vetenskaplig bakgrund och ett underlag för observationer. Dessa är indelade i områdena tala, samtala, läsa och skriva.

          Omslagsbild Studiehandledningen

Nya språket lyfter

Materialet består av lärarhandledning, observationsschema och en studiehandledning. Man kan ladda ner materialet gratis eller beställa från Skolverket. Det finns även en översiktsmatris och en lärarmatris i wordformat som man kan redigera digitalt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna några rader!