tisdag 4 september 2012

Kängurun–matematik från NCM

 

Vad är Kängurun - Matematikens Hopp?

Kangourou sans Frontières är en internationell rörelse som årligen genomför en matematiktävling med inriktning på alla elever, det är alltså inte en elittävling. Den genomförs i samarbete med NCM, Nationellt Centrum för Matematikutbildning och med stöd av Skolverket.

Avsikten med Kängurun är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik. I mars genomförs tävlingen, då årets problem presenteras. Det finns många elever som tycker att det är roligt att tävla och det finns mycket duktiga elever som sällan får visa vad de egentligen kan som här har en chans att visa det. Tävlingen är också ett sätt att göra något särskilt i samband med matematik, en möjlighet att uppmärksamma matematikämnet. Men tävlingsdelen är endast en del av helheten. Tanken är att problemen sen ska utgöra underlag för många intressanta lektioner.

För närvarande finns klasserna:

Milou för förskoleklass till åk 2
Ecolier för åk 3 - 4
Benjamin åk 5 - 7
Cadet åk 8 - 9, gymnasiets kurs A
Junior gymnasiets kurs B och C
Student gymnasiets kurs D och E

Uppgifter, lösningar och "att arbeta vidare med" 2012 här finns alla proven och även de tidigare årens. Jättekul att göra i helklass på en projektor eller individuellt. Man kan skriva ut gratis.

Här är första sidan ur provet för fsk-klass-år 2:

image

Kängurusidan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna några rader!