måndag 24 februari 2014

Kaosteknik!

Kaosteknik drivs av Lina Melander som är behandlingspedagog och som arbetar på ett specialistboende med inriktning autism. Hon är också mamma till två barn, varav ett med neuropsykiatrisk och psykiatrisk diagnos.

image

På hemsidan delar Line med sig av det hon skapar. Det kan vara texter, bilder, hjälpmedel, strategier eller arbetsmaterial.  Där finns material för barnet samt för andra (pedagoger, föräldrar m fl.) Allt material är gratis och kreativt utformat, mycket visuellt och jag skulle tro att både tankar och material kommer vara mycket värdefullt för er som har anknytning till detta på något sätt. För alla oss pedagoger som dagligen möter barn, definitivt!

Kaosteknik allt det man gör för att minimera, begripliggöra, synliggöra och hantera det kaos som kan uppstå i och kring en person med funktionsnedsättning.

2 kommentarer:

Skriv gärna några rader!