fredag 8 juni 2012

Allmänna råd med kommentarer för planering och genomförande av undervisningen

Publikationens framsida

Skolverket har tagit fram allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen. Till de allmänna råden finns även kommentarer som ska vara ett stöd för läsandet och arbetet med råden.

Planering och genomförande av undervisningen

2 kommentarer:

Skriv gärna några rader!