måndag 11 juni 2012

PRIM-gruppen MATEMATIK

PRIM-gruppen är forskningsgruppen för bedömning och kompetens av matematik.

PRIM-gruppen, forskningsgruppen för bedömning av kunskap och kompetens

De gör t ex ämnesproven och kunskapsproven i matematik och matematikutvärderingen av PISA.

På deras hemsida finns en del material för lärare!

Kolla t ex in projektet Min matematik som syftar till att eleverna ska bli mer medvetna om sitt lärande och sitt matematiska kunnande samt öka sitt intresse för matematik.

Matematik från början är ett kompetensutvecklingsmaterial som riktar sig mot förskola och grundskolans tidiga år. Där finns studiematerial och analysscheman och även filmer!

image

Hos PRIM-gruppen finns även nationella proven för årskurs 3.

Det finns även ett par uppgifter att använda i undervisningen, dessa lämpar sig för grundskolans tidigare år:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna några rader!