onsdag 13 juni 2012

IKT-strategi

image

Lund har ett arbete med ikt (Informations- och kommunikationsteknologi) som är långt framme. De har också gjort ett dokument med IKT-strategi med vision och mål för alla lunds skolor! Här finns tydliga mål vad eleverna ska kunna. Här är ett utdrag:

FörskolaVarje barn bör kunna
• sätta på och stänga av datorn
• hantera mus och tangentbord
• använda individanpassade pedagogiska program
• använda digitalkamera för att fotografera, filma och föra över bilder till datorn
• använda multimedia (bild, ljud och text) i kreativt skapande
• använda enkla sökstrategier på Internet

Grundskola F-3Varje elev bör kunna
• använda grundläggande ordbehandling
• utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter i matematik
• använda sökmotorer på Internet och tillämpa netikett
• arbeta med källkritik och vara medveten om hur texter påverkar mottagaren
• spara arbeten på olika enheter, t.ex. hemkatalog eller USB-minne
• logga in i Lunds skolors lärplattform och ta del av relevant information
• använda Lunds skolors lärplattform för kommunikation, publicering och information
• logga in och använda Lunds skolors verktyg för digital IUP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna några rader!