onsdag 6 juni 2012

Barnperspektivet

Kolla in barnperspektivet.se som är vuxnas motsvarighet till BRIS.

image

Med Barnperspektivet.se vill BRIS lyfta barnens perspektiv, sprida och öka kunskapen om barns behov och rättigheter, stödja föräldrar och andra vuxna i sin relation med barn och stärka vuxna att agera om barn far illa.

Här finns teman som familj, förskola och skola, Utsatta situationer med flera. Sidan består av artiklar, forum och chatt, frågor och svar med mera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna några rader!